31.083

Corporate governanceDit dossier bevat parlementaire publicaties over ondernemingsbestuur (corporate governance) waaronder publicaties over de Nederlandse corporate governance code en over de Monitoringcommissie Corporate Governance Code. Tevens bevat dit dossier publicaties over besluiten tot aanpassing van onder meer het Besluit openbare biedingen Wft (Bob) en het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft en over besluiten inzake voorschriften met betrekking tot de inhoud van jaarverslagen.


Stand van zaken


Kerngegevens

begonnen

19 juli 2007

titel

Corporate governance

schriftelijke voorbereiding


Documenten