Voorzitter Eerste Kamer neemt boek over Amerikaans Staatsrecht in ontvangstTijdens een bijeenkomst in de plenaire zaal van de Eerste Kamer heeft oud-senator dr. Eric Janse de Jonge het eerste exemplaar van zijn boek ‘Amerikaans Staatsrecht’ aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Fred de Graaf. Ook de President van de Hoge Raad, mr. Geert Corstens, ontving een exemplaar. Dit boek behandelt de “binnenkant” van de Amerikaanse politiek. Het boek gaat systematisch in op de bevoegd­heden van Congres, President en Hooggerechtshof. Alle bevoegdheden worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In zijn dankwoord ging de Kamervoorzitter in op een fundamenteel verschilpunt tussen het staatsrecht van de Verenigde Staten en Nederland, namelijk de periodiciteit van de verkiezingen. In de Verenigde Staten vinden om de vier jaar presidentsverkiezingen plaats, om de twee jaar verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en om de zes jaar verkiezingen voor de Senaat. In Nederland dat geen presidentieel, maar een parlementair stelsel kent, is de gewoonte ontstaan na de val een kabinet nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer uit te schrijven. De Kamervoorzitter merkte op dat de duurzaamheid van coalitiekabinetten de laatste tien jaar schrikbarend achteruit is gegaan. “Terecht is, lijkt mij, de vraag gesteld of we in Nederland niet terug moeten naar het systeem dat wisseling van kabinetssamenstelling binnen een parlementaire periode mogelijk is, indien na de val van een kabinet een parlementaire meerderheid gevonden kan worden voor de samenstelling van een nieuw kabinet. De regelmaat in de verkiezingen die de Verenigde Staten kent, heeft ook aantrekkelijkheid. De Grondwet hoeven we daarvoor niet te wijzigen. Slechts nodig is samenwerkingsgezindheid van politieke partijen binnen het raam van een machtsverdeling zoals die door de kiezers - in principe voor een tijdsbestek van vier jaar - is geslagen,” aldus de Kamervoorzitter.Deel dit item: