Eerste Kamer eens met maatregel langstudeerdersDe Eerste Kamer heeft dinsdag 12 juni na een kort debat met staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd met de aanpassing van de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten.

Vooral de tegemoetkoming van de regering aan deeltijdstudenten stemde de Eerste Kamer tot tevredenheid, zo liet senator Ganzevoort (GroenLinks) als woordvoerder namens de hele Kamer in zijn bijdrage aan het debat weten. Senator Ganzevoort herinnerde aan een motie die de Eerste Kamer eerder heeft aangenomen. In deze motie werd de regering opgeroepen disproportionele gevolgen van de langstudeerdersmaatregel te voorkomen. De Eerste Kamer ging er daarbij vanuit dat voor een deel van de deeltijdstudenten het onmogelijk is hetzelfde tijdpad te volgen als voltijdstudenten.

De toezegging van de regering dat deeltijdstudenten in voorkomende gevallen aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds waar tien miljoen extra in wordt gestort stemde de Eerste Kamer volgens senator Ganzevoort tevreden. Wel vroeg hij of dit budget kon worden vergroot, mocht dit nodig zijn. Staatssecretaris Zijlstra zegde toe dat als monitoring uitwijst dat tien miljoen euro onvoldoende soelaas biedt, omdat er bijvoorbeeld andere studenten in de knel zouden komen, er dan meer geld in het profileringsfonds zal worden gestort.


Deel dit item: