Initiatiefvoorstel-Thieme niet aanvaard in Eerste KamerMet een hoofdelijke stemming op dinsdag 19 juni heeft de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten verworpen. Van de senatoren stemden 51 tegen en 21 voor. De fracties van PvdA, CDA, VVD, SGP, CU, D66 en GroenLinks leverden de tegenstemmers. Uit de fracties van PVV, Partij voor de Dieren, SP, OSF, 50PLUS en wederom GroenLinks kwamen de voorstemmers.

De Eerste Kamer nam tevens drie moties aan. De motie-Schrijver kreeg de steun van PvdA, VVD, CDA, SGP, CU, GroenLinks en D66. In deze motie wordt de regering de regering verzocht te werken aan verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de rituele slacht en kwaliteitseisen te ontwikkelen voor de reguliere industriële slacht.

De motie-Vos kreeg de steun van de GroenLinks, PVV, CDA, PvdA, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS. Deze motie verzoekt de regering met voorstellen te komen voor extra regels met betrekking tot het houden van dieren, het transport en de leefruimte en voor meer stringente handhaving.

De gewijzigde motie-Vliegenthart kreeg de steun van SP, CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, D66, PvdD, OSF en 50PLUS. Deze motie verzoekt de regering voor 1 oktober 2012 een notitie voor te leggen die meer inzicht verschaft in de huidige gang van zaken bij het grootschalig industriële vleesproductie en maatregelen voorstelt om het dierenwelzijn voor en tijdens de slacht beter te beschermen.


Deel dit item: