Eerste Kamer houdt op 9 juli informatiebijeenkomst over AOW-leeftijdsverhogingDe commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer houdt maandag 9 juli 2012 van 13.00 tot 15.30 uur een bijeenkomst met belangenorganisaties en uitvoeringsorganisaties over de gevolgen van het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verhogen van de AOW- en pensioenrichtleeftijd. De commissie wil zich daar onder meer laten informeren over de wijze van invoering, uitvoeringsaspecten, fiscale aanpassingen en overgangsregelingen. Onder meer SVB, UWV, de Pensioenfederatie, FNV, de ouderenbond PCOB en het CPB zijn voor de informatiebijeenkomst uitgenodigd. De commissie beslist daarna over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

De Tweede Kamer heeft de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd op 21 juni 2012 aangenomen. Het wetsvoorstel gaat over een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 van 65 jaar naar uiteindelijk 67 jaar in 2023.

De informatiebijeenkomst kan live worden gevolgd via de website van de Eerste Kamer.


Deel dit item: