Senaat stemt in met schrappen mobiliteitsbonus 55+De Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de mobiliteitsbonus voor oudere werknemers (55+). De senaat is het met minister Kamp (SZW) eens dat het meer effect heeft als de ontslagbescherming voor werknemers wordt ingeperkt, de ontslagvergoeding kleiner wordt en meer geld wordt gestoken in het begeleiden van werkelozen naar de arbeidsmarkt. Het overblijvende budget voor mobiliteit zal zoveel mogelijk worden gericht op groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. De maatregelen waar de Eerste Kamer mee heeft ingestemd vloeien voort uit het Begrotingsakkoord 2013 dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eerder dit jaar hebben gesloten. Het waren ook de fracties van deze partijen en de SGP-fractie die voor het voorstel stemden bij een hoofdelijke stemming. 31 senatoren van PVV, PvdA, SP, OSF en 50PLUS stemden tegen.

Minister Kamp wees erop dat de werkbonussen voor werkgevers en werknemers niet meer nodig zijn nu al 37% van de mensen tussen 60 en 65 een betaalde baan heeft. De besparing van 800 miljoen euro in 2013 oplopend tot 1,6 miljard noemde de minister van SZW noodzakelijk als bijdrage aan het gezond maken van overheidsfinanciën. Er blijft 300 miljoen euro beschikbaar voor scholing en het toe leiden naar de arbeidsmarkt van mensen die hun baan hebben verloren.

PvdA-senator Postema drong er bij de minister op aan bij het verder uitwerken van de plannen de sociale partners te betrekken. Volgens hem had het wetsvoorstel ook na het zomerreces behandeld kunnen worden. Senator Nagel (50PLUS) sloot zich aan bij de PvdA en stelde dat hij het ten zeerste betreurt dat dit wetsvoorstel een zoveelste lastenverzwaring voor ouderen betekent. 

Senator De Lange (OSF) fulmineerde tegen de negatieve beeldvorming over oudere werknemers, waar hij ook werkgevers verantwoordelijk voor stelde. Hij vroeg om evaluatie van de maatregelen om het half jaar. SP-senator Elzinga betoogde dat de voorstellen in de verkeerde volgorde aan de senaat worden aangeboden. Nu moet eerst worden gestemd over de bezuinigingen en pas na de verkiezingen komen de voorstellen over ontslagbescherming en ontslagvergoeding. Volgens de SP-senator kosten het afschaffen van de werkbonussen banen.

Senator Flierman (CDA) vroeg extra aandacht voor oudere werknemers bij het vinden van werk. Senator Van Rey (VVD) gaf toe dat veel vooroordelen over ouderen niet op feiten berusten. Zij zouden te duur zijn en mindere prestaties leveren. Hij juichte het toe dat de sociale partners bij komende cao-overleg het loongebouw tegen het licht gaan houden en daarbij speciaal letten op de huidige extra's die nu nog voor ouderen in de cao staan, zoals vrije dagen.


Deel dit item: