Bezuinigingen in de kinderopvangDe senaat stemde op dinsdag 10 juli 2012 in met verdere bezuinigingen in de kinderopvang. De in het wetsvoorstel van minister Kamp van SZW opgenomen maatregelen houden onder meer in dat huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 118.000 en hoger vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind. Daarnaast komt er een algehele verlaging van de toeslag voor het eerste kind. Ook wordt de toeslag voor de zogeheten 'doelgroepouders', zoals studenten en mensen die een inburgeringcursus volgen, voortaan in zijn geheel door de Belastingdienst uitgekeerd, in plaats van deels door de gemeente of het UWV.

Eerder dit jaar werd in het kader van de bezuinigingen de ouderbijdrage verhoogd en werden gesubsidieerde kinderopvanguren gekoppeld aan de gewerkte uren van de minst werkende partner. Senator Sent (PvdA) voerde aan dat deze bezuinigingen ontmoedigen dat vrouwen buitenshuis werken. Zij haalde hiertoe een aanbeveling van de Europese Commissie aan van 7 juni 2011, waarin Nederland wordt geadviseerd om arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Ook bracht zij de zorgen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over een enorme verhoging van de administratieve lasten naar voren. Senator Elzinga (SP) sloot zich aan bij de kritiek van de PvdA en voegde toe dat kinderopvangcentra door deze bezuinigingen met een nog groter tekort aan inschrijvingen te stellen zullen krijgen.

Minister Kamp zegde senator Sent (PvdA) toe dat hij de arbeidsdeelname van werkende vrouwen met jonge kinderen zal volgen en de informatie hierover met de Kamer delen. Senator Sent trok daarop een eerder door haar over dit onderwerp ingediende motie in.


Deel dit item: