Eerste Kamer negatief over Europese APK-voorstellenDe Eerste Kamer heeft bezwaar tegen drie Europese voorstellen om de technische controles op motorvoertuigen (APK) uit te breiden. De Kamer laat dit op voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening weten in een brief aan de Europese Commissie. De Eerste Kamer beroept zich op het subsidiariteitsbeginsel, dat inhoudt dat 'Brussel' niet onnodig zaken moet regelen die lidstaten beter zelf kunnen doen. De brief heeft een gelijke strekking als de brief die op 9 oktober 2012 door de Tweede Kamer is vastgesteld. Een dergelijk bezwaar van beide Kamers legt op Europees niveau meer gewicht in de schaal in het kader van een gele of oranje kaartprocedure.

Kort gezegd vindt de Kamer dat de Europese Commissie de noodzaak van aanvullende Europese regulering van de APK onvoldoende heeft onderbouwd. Ook stelt de Kamer dat de Commissie onvoldoende heeft aangetoond hoe de mogelijke voordelen van een dergelijke bevoegdheid voor de Commissie opwegen tegen de inperking van de bevoegdheden van de lidstaten op dit terrein en tegen de kosten en administratieve lasten die uit het voorstel voortvloeien.

Lees meer:


Deel dit item: