Eerste Kamer stemt in met verplichte roulatie accountantskantorenAccountantskantoren mogen straks niet langer dan acht jaar achtereen de boeken controleren van een en dezelfde organisatie van openbaar belang. De Eerste Kamer heeft dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met de Wet op het accountantsberoep waarin dit staat; alleen de fracties van het CDA en de SGP stemden tegen. Minister Dijsselbloem van Financiën onderstreepte onlangs dat het zijn intentie is de verplichte roulatie per 1 januari 2016 te laten ingaan. Met deze toezegging konden senator Postema (PvdA) en senator Knip (VVD) hun onderscheiden moties  over de inwerkingtreding van dit onderdeel van de wet dinsdag intrekken. De Eerste Kamer nam daarnaast unaniem een motie aan van het lid Postema om, in relatie tot de beoogde scheiding van de controle- en adviesrol van accountantsbedrijven, duidelijker te maken wat onder assurance moet worden verstaan.

Het oorspronkelijk doel van de wet was het samenvoegen van het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. Hun afzonderlijke registers worden samengevoegd tot één register. De Tweede Kamer heeft het oorspronkelijke wetsontwerp gewijzigd met amendementen over de verplichte roulatie van accountantskantoren en een strikte scheiding van controle- en adviesfuncties van accountants bij organisaties van openbaar belang.


Deel dit item: