T01600

Toezegging Kabinetsreactie rapport-Samson (32.529)De Kamer ontvangt de kabinetssreactie op het rapport-Samson (mogelijk eind 2012). 


Kerngegevens

Nummer T01600
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2012
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissie commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen jeugdzorg
kindermisbruik
Kamerstukken Verbetering positie pleegouders (32.529)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 9-3- 9 / 10

Staatssecretaris Van Rijn:

Meermalen is gesproken over het rapport van de commissie-Samson. Overigens hoopt de regering nog voor het kerstreces haar standpunt over dit rapport te kunnen aanbieden.

Handelingen I 2012-2013, nr. 9-3- 13

Staatssecretaris Teeven:

We hebben net de conclusies van de commissie-Samson gezien. De Kamer heeft nog een uitgebreide reactie daarop tegoed.


Brondocumenten


Historie