Tweede Kamerlid Bruins Slot

Hanke Bruins Slot (1977) is sinds 10 januari 2022 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.