A.M.V. Gerkens (SP) 1

Arda Gerkens (1965) was van 14 mei 2013 tot 13 juni 2023 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Zij was tot 13 juni 2023 vice-voorzitter van de fractie.

Zij was lid van de Tweede Kamer van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010.

Zij was Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Van 9 juli 2019 tot 9 maart 2021 was zij Tweede Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.

Mevrouw Gerkens was tot 13 juni 2023 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Anciënniteit

3682 dagen
(14 mei 2013 tot 13 juni 2023)