Ondervoorzitter Kim Putters bij afscheid geridderdEerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer Kim Putters (PvdA) heeft vandaag afscheid genomen als lid van de Eerste Kamer; hij wordt directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij zijn afscheid werd de heer Putters getypeerd als lichtend voorbeeld van de wijze waarop de Eerste Kamer de werelden van overheid, bedrijfsleven en samenleving aan elkaar verbindt. Voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf roemde hem om zijn zeer actieve inzet voor de Inter-Parliamentary Union en de wijze waarop hij zijn functie als Eerste Ondervoorzitter heeft vervuld. De heer Putters is precies tien jaar lid geweest van de Eerste Kamer.

De Graaf roemde Putters als senator en vooral het inbrengen van maatschappelijke ervaring in de Senaat: “Je stond met beide benen in de samenleving, toen je senator werd, dáár heb je met tomeloze energie veel werk aangepakt, daar heb je je talenten ten volle ontplooid, en je steeds toenemende kennis en ervaring heb je daarnaast ingezet om een senator van formaat te worden. Het Eerste Kamerlidmaatschap als nevenfunctie, maar wel een nevenfunctie die gevoed wordt door brede maatschappelijke ervaring. Zo hebben wij het in ons land ingericht en zo heb jij het Kamerlidmaatschap vervuld” , aldus De Graaf.

Putters gaf bij zijn afscheid de Eerste Kamerleden nog drie boodschappen mee. Ten eerste: bestrijd dominantie van partijpolitiek, maar kijk vooral of wetgeving werkt. “Wat niet gaat werken, hoort hier niet te passeren. En u weet wat niet gaat werken”. Ten tweede: wees trots op uw nevenfuncties. “Dit Kamerlidmaatschap is onze hoofdbaan niet, het is onze nevenfunctie. Dat debat moet nu eens stoppen. Wij halen de samenleving naar het Binnenhof.” De keerzijde daarvan is dat Putters vindt dat de Eerste Kamer dan ook transparant moet zijn en dit wellicht nog nauwkeuriger moet afspreken en openbaar maken. “Of dat nu leidt tot een register van nevenfuncties of een ethische of integriteitscode, dat laat ik aan u over.” Ten derde roept Putters op om de checks en balances in ons politieke systeem te bewaken.

Bij zijn afscheid is de heer Putters door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voorzitter De Graaf reikte Putters de koninklijke onderscheiding uit die hoort bij deze benoeming. Het is de eerste keer dat de nieuwe Koning een aftredend Kamerlid deze onderscheiding toekent.

In de Eerste Kamer wordt Kim Putters opgevolgd door mevrouw Anne Koning, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de PvdA. Anne Koning wordt in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 18 juni 2013 beëdigd.


Deel dit item: