Eerste Kamer neemt afscheid van oud-Voorzitter Fred de GraafIn de laatste plenaire vergadering voor het zomerreces hebben Voorzitter Ankie Broekers-Knol en Griffier Geert Jan Hamilton van de Eerste Kamer oud-Voorzitter Fred de Graaf toegesproken. Volgens Broekers was De Graaf met zijn uitstraling en gezag een belangrijke samenbindende factor in de Eerste Kamer en stimuleerde hij de open dialoog tussen de twaalf fracties in de Senaat. Hamilton prees de bestuursstijl van de oud-Voorzitter: “Met u kwam een enorme dosis bestuurlijke ervaring op de voorzittersstoel. Uw bestuursstijl wordt gekenmerkt door directheid, oog voor wat belangrijk is, en wat minder belangrijk, vertrouwen geven waar dat mogelijk is en ingrijpen waar het nodig is.”

Afscheid oud-voorzitter De Graaf in Plenaire zaal
Grotere versie foto

Voorzitter Ankie Broekers-Knol wees erop dat De Graaf Voorzitter is geweest in een tijd die voor ons land niet makkelijk was en nog niet is. “Toen je kandideerde voor het voorzitterschap gaf je aan dat juist wanneer onze Kamer moeilijke afwegingen moet maken, de traditie van zorgvuldigheid en bezonnenheid en ook de goede onderlinge verstandhouding houvast moeten bieden.” Ze wees er ook op dat de Senaat onder leiding van De Graaf in de zomer van 2012 na de val van het kabinet Rutte-I in hoog tempo een stevig pakket nieuwe wetgeving afhandelde. Ook verwees Broekers naar de actieve en verantwoordelijke rol van De Graaf bij het doen slagen van de inhuldiging van de nieuwe Koning op 30 april en dat hij ook volledige verantwoordelijkheid heeft genomen na de ophef die daarna ontstond over zijn handelen bij een aspect daarvan.

De oud-Voorzitter kreeg uit handen van Voorzitter Ankie Broekers-Knol namens de Eerste Kamer een ingelijste reproductie van het schip ‘De Duyfken”. Dit schip landde in 1606 aan de noordelijke Westkaap van Australië. Daardoor ontstond het eerste contact tussen Europeanen – Nederlanders – en de oorspronkelijke bevolking van Australië, de Aboriginals. De Graaf onthulde in maart 2013 in Mapoon een monument, het ‘First Contact Memorial’, dat een blijvende herinnering betekent aan de eerste Europees-Australische contacten ruim 400 jaar geleden.

Griffier Hamilton ging onder meer in op de bestuursstijl van De Graaf: “Geen zee ging te hoog, of u bleef er rustig onder. Doordat u uitging van de professionaliteit van de staf, hoefde over veel onderwerpen niet zo lang vergaderd te worden en kwamen belangrijke teksten tot stand, zonder dat er veel overleg nodig was. In een sfeer van respect en vertrouwen is het plezierig en efficiënt werken en dan komen de mooiste dingen tot stand.” Geert Jan Hamilton dankte Fred de Graaf  “voor de ontzettend fijne samenwerking in de afgelopen twee jaar.” Hij wenste hem nog vele goede jaren als volksvertegenwoordiger, als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Afscheid oud-voorzitter De Graaf in Plenaire zaal
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven