62f

Nota "Strafrecht en strafprocesrecht in Europees verband"Tijdens de plenaire behandeling van het Verdrag van Amsterdam (25.922) is de Eerste Kamer een notitie toegezegd over de harmonisatie van het strafrecht en strafprocesrecht binnen de Europese Unie.

Door middel van deze op 28 juni 1999 aan de Tweede Kamer toegezonden notitie (26.656 nr. 1)PDF-document komt de regering deze toezegging na. De notitie werd op 5 juli 2001 gevolgd door een brief van de minister van JustitiePDF-document aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie over een geactualiseerd standpunt van de regering inzake de Europese strafrechtelijke samenwerking.


Stand van zaken

De nota is op 14 mei 2002 openbaar behandeld door de Eerste Kamer en voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

begonnen

2 juli 1999

titel

Nota "Strafrecht en strafprocesrecht in Europees verband" (TK 26.656 nummer 1, zoals verwezen in EK 1998-1999 nummer 62f)

schriftelijke voorbereiding


Documenten