Tineke Strik pleit voor sterke rol parlementen bij verdere Europese integratieOp 7 en 8 juli jl. vond in Vilnius de bijeenkomst plaats van voorzitters van de commissies voor Europese Zaken van de parlementen van EU-lidstaten. De bijeenkomst diende ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de COSAC die plaatsvindt van 27-29 oktober 2013. Namens de Eerste Kamer nam mevrouw Tineke Strik (GroenLinks) deel aan de bijeenkomst als voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Vanuit de Tweede Kamer nam de heer René Leegte (VVD) deel.

Grotere versie foto

De minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, de heer Linas Linkevičius, zette de prioriteiten van zijn land voor de komende zes maanden uiteen, waarna een discussie met de aanwezigen volgde. Aansluitend had een gedachtewisseling plaats met Eurocommissaris Maroš Šefčovič over de 'volgende stappen' op weg naar een 'Politieke en Economische Unie'. Bij deze gelegenheid onderstreepte senator Strik dat de snel voortschrijdende integratie op het terrein van de Economische en Monetaire Unie voor nationale parlementen bijzondere uitdagingen met zich mee brengt. Zo hebben parlementen onder grote tijdsdruk complexe besluiten moeten nemen en zijn er zorgen geuit over de mogelijke uitholling van het parlementair budgetrecht. De Eerste Kamer houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten, zo benadrukte zij. De Eerste Kamer heeft, op voorstel van de commissies voor Europese Zaken en voor Financiën, op 9 juli 2013 een informatieverzoek gedaan aan de Algemene Rekenkamer over verantwoording en controle voortvloeiend uit Europese regelgeving gericht op de aanpak van de financieel-economische crisis. Mevrouw Strik sprak in dit verband ook steun uit voor initiatieven die de uitwisseling van goede praktijken tussen parlementen bevorderen. De COSAC is hier volgens haar bij uitstek geschikt voor, maar ook initiatieven van clusters van geïnteresseerde parlementen kunnen er aan bijdragen dat parlementen kunnen leren van elkaars werkwijzen en procedures.

Ten slotte benadrukte mevrouw Strik dat, juist in tijden van bezuinigingen, op parlementen een zware verantwoordelijkheid om publieke uitgaven te toetsen op rechtmatigheid. Mevrouw Strik hield haar aanwezige collega's voor dat het hierbij niet alleen gaat om verantwoording over bestedingen vanuit de nationale begrotingen, maar ook over de uitgaven vanuit Europese fondsen. Daarbij is het van belang dat lidstaten transparant zijn over de manier waarop zij Europese middelen besteden.  Zij riep de andere EU-parlementen op hun regeringen aan te sporen om in een verklaring verantwoording af te leggen over de besteding van Europese gelden door de lidstaten met een zogenaamde lidstaatverklaring. Op dit moment publiceren alleen Denemarken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden een dergelijke verklaring. Mevrouw Strik vroeg ook Eurocommissaris Šefčovič lidstaten hierop te blijven aanspreken.  

Op de website van de parlementaire dimensie van het Litouwse voorzitterschap is een overzicht te vinden van alle documenten die betrekking hebben op COSAC-bijeenkomst in Vilnius. Ook bevat deze website een overzicht van de geplande interparlementaire bijeenkomsten in het kader van het voorzitterschap.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.