62d

Notitie "Hiërarchie der normen"Tijdens de plenaire behandeling van Verdrag van Amsterdam (25.922) is het ontbreken van een hiërarchie van normen in het Europees recht aan de orde gesteld.

De Kamer verzocht de regering hierover een notitie te schrijven, waarin met name wordt ingegaan op de onderhandelingen over dit onderwerp tijdens de intergouvernementele conferentie (IGC).


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de notitie op 5 september 2000 openbaar behandeld en voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

begonnen

22 februari 1999

titel

Notitie "Hiërarchie der normen" (bijlage bij brief minister Buitenlandse Zaken 25.922 (R1613) EK 1998-1999 nummer 62d)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten