26.452

Belastingen als beleidsinstrumentDit dossier bevat parlementaire publicaties over het op 5 maart 1999 door de Algemene Rekenkamer vastgestelde rapport «Belastingen als beleidsinstrument».


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 8 juli 2008 de brief van de waarnemend President en de secretaris van de Algemene Rekenkamer van 18 juni 2008 met antwoorden op vragen van de SP-fractie over het rapport 'Belastingen als beleidsinstrument: terugblik 2008' (TK 26.452, nr. 6) voor kennisgeving aangenomen.    


Kerngegevens

begonnen

18 maart 1999

titel

Belastingen als beleidsinstrument

schriftelijke voorbereiding


Documenten