29.399 TK nr. 1

Uitwerking lumpsumbekostiging primair onderwijsDeze notitiePDF-document gaat in op de vormgeving van de nieuwe lumpsumbekostiging in het primair onderwijs en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering.

Autonomievergroting en deregulering kunnen worden gezien als middelen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De invoering van lumpsumbekostiging draagt bij aan de vergroting van de autonomie, doordat scholen meer bestedingsvrijheid krijgen en minder gebonden zijn aan gedetailleerde regels die de huidige declaratiebekostiging met zich mee brengt.


Kerngegevens

begonnen

13 januari 2004

titel

Notitie uitwerking lumpsumbekostiging primair onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten