T01789

Toezegging Inwerkingtreding van de wet (33.085)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag  van het lid Scholten, toe dat de wet per 1 juli 2014 in werking zal treden. 


Kerngegevens

Nummer T01789
Status voldaan
Datum toezegging 8 juli 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen herziening
inwerkingtreding
remigratie
Remigratiewet
Kamerstukken Heroverweging Remigratiewet (33.085)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 34 -2-  blz. 4

Mevrouw Scholten (D66):

De minister heeft in zijn nadere memorie van antwoord dan ook laten weten dat uitstel met een jaar zijn voorkeur niet heeft, maar dat als tegemoetkoming uitstel tot 1 juli 2014 bespreekbaar is. Mijn fractie wil ook de minister graag tegemoetkomen en is bereid deze handreiking van hem te aanvaarden. Deze handreiking wordt uiteraard ook aanvaard door alle door mij genoemde fracties. Ik vraag de minister dan ook om hier de onvoorwaardelijke toezegging te doen dat de gewijzigde Remigratiewet per 1 juli 2014 in werking zal treden.

Handelingen I 2012-2013, nr. 34 -2-  blz. 6

Minister Asscher:

Dat brengt mij op het betoog van mevrouw Scholten, die namens een indrukwekkende hoeveelheid partijen hier het woord voerde. In haar bijdrage gaf zij aan steun aan het beginsel van de herziening van de wet te willen geven, alsook tot overeenstemming met het kabinet te willen komen over de inwerkingtreding. Zij vroeg om nog eens heel duidelijk toe te zeggen wat de inwerkingtredingsdatum zou moeten worden. Ik zeg haar: 1 juli 2014 is definitief de datum dat de wet in werking treedt. Het is dus niet 1 januari volgend jaar, zoals in mijn schriftelijke inbreng stond.


Brondocumenten


Historie