Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- 33674

Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

De commissie besluit dit voorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 33684. De procedure wordt aangehouden tot 12 november 2013.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer