Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
Rondvraag

- De commissie constateert dat zij de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 32444 (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) en de memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 33351 (wijziging vermelding geslacht in de geboorteakte) nog steeds niet heeft ontvangen en besluit daarover een brief te sturen.

- De voorzitter wijst de leden erop dat het COC Nederland op 12 november 2013 - op een nader te bepalen tijdstip - een petitie komen aanbieden inzake wetsvoorstel 33032 (juridisch ouderschap vrouwelijke partner van de moeder).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren