Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 oktober 2013
1. 33322

Invoering mestverwerkingsplicht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA (Schrijver), PVV (Faber-Van de Klashorst), GroenLinks (Vos) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De fractie van het CDA sluit zich aan bij de inbreng van de VVD. De fractie van de SP sluit zich aan bij de inbrengen van GroenLinks en van de Partij voor de Dieren.

2. 33490

Aanbieden op de markt en het gebruik van biociden

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van EZ van 2 oktober 2013 in reactie op brief van 24 juli 2013 (verslag schriftelijk overleg 33750 XIII, A)

De commissie neemt kennis van de brief van de bewindslieden van EZ inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen. De commissie besluit toezegging T01270 in de commissievergadering van 5 november 2013 ter nadere bespreking te agenderen. Daarnaast besluit de commissie een brief te sturen aan de regering ten aanzien van toezegging T01556. Het lid Faber-Van de Klashorst zal daartoe inbreng leveren, waarna een conceptbrief in de eerstvolgende commissievergadering zal worden geagendeerd.
Daarnaast besluit de commissie:
- Toezeggingen T00923, T00924 en T00926 af te voeren;
- Toezeggingen T01609 en T01629 als afgedaan te beschouwen;
- Toezeggingen T00489, T01051, T01117, T01290, T01291, T01557, T01558, T01559, T01679, T01690 en T01691 als openstaand te beschouwen;
- Toezegging T01610 als legisprudentie te registreren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer