Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De regering zal de Kamer rapporteren hoe groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen worden(32.500 XIV en F) (T01270)

- T01270

De regering zal de Kamer rapporteren hoe groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen worden(32.500 XIV en F)

De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te laten en desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Natuurbeschermingswet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer