Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De conceptbrief met vragen van de PVV-fractie, waarbij de fracties van de SP en GroenLinks zich aansluiten, wordt vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer