Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
Rondvraag

De Voorzitter attendeert de leden op de petitie, met gebundelde mailberichten, aangeboden door COC Nederland inzake wetsvoorstellen 33.032 en 33.514.
De commissie verzoekt de staf een rappelbrief op te stellen met betrekking tot onbeantwoorde brieven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren