Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verhoging rechtsbescherming (30.657) (T00856)

- T00856

Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod (30.657)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie voor kennisgeving aan en besluit de toezegging T00856 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren