Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- Mededelingen en informatie

Het voorbereidend onderzoek van zowel wetsvoorstel 33684 (Jeugdwet) als wetsvoorstel 33674 (BSN in de jeugdzorg) vindt plaats op 17 december 2013. Het is de bedoeling beide voorlopige verslagen zo spoedig mogelijk - bij voorkeur op vrijdag 20 december - vast te stellen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer