Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

- T01156

Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 29 november 2013 inzake evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht de in de brief genoemde themarapportage van de Onderwijsinspectie met belangstelling af (wordt verwacht eerste kwartaal 2014).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman