Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01761

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van OCW d.d. 6 december 2013 inzake collegegelddifferentiatie bij honours tracks (wordt gepubliceerd in de reeks 33519).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman