Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Financiën (FIN) van 16 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819)

- 33819

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De commissies brengen eindverslag uit, ten einde het wetsvoorstel op dinsdag 17 december 2013 plenair te kunnen behandelen. De commissies hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst verzocht vóór dinsdagochtend 17 december 2013, 9.00 uur een reactie te geven op de brief van de Vereniging Vastgoed Belang inzake de memorie van antwoord met betrekking tot dit wetsvoorstel.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman