Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst) geeft aan behoefte te hebben aan een nader schriftelijk overleg. Zij zal hiertoe uiterlijk 19 december 2013 per mail aan de griffie inbreng leveren. De toegging blijft geregistreerd als openstaand.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer