Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (32.768)

- T01692

Informeren over industriƫle participatie (32.768)

De commissie besluit de bespreking van de brief en de toezegging aan te houden tot 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer