Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over mestbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 24 mei 2022 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van LNV van 26 april 2022 over derogatie van de Nitraatrichtlijn (EK, AF).

De commissie heeft op 8 maart 2022 besloten het verslag van een schriftelijk overleg van 25 januari 2022 met de minister van LNV over het Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (EK, AD en bijlagen) en de brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 25 februari 2022 over het addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie (EK, AE en bijlage) te betrekken bij het wetstraject dat als doel heeft te komen tot een volledig grondgebonden melk- en rundveehouderij binnen 10 jaar, waarover de Eerste Kamer in het voorjaar zal worden geïnformeerd.

Het lid-Koffeman heeft op 17 november 2017 interpellatievragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over recente berichtgeving inzake mestfraude in relatie tot het proces gericht op het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode 2018-2021 verzonden.

De interpellatie vond plaats op 21 november 2017. Tijdens de interpellatie werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake capaciteitsproblemen toezichthouders veehouderij (EK, F) ingediend. Deze motie is op 28 november 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

Het mondeling overleg (EK, E) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van LNV over het het landbouwbeleid vond plaats op 4 december 2018 (naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 7 september 2018 over Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK 35.000 XIV, A) en van de minister van LNV en van de staatssecretaris van VWS inzake reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" (EK 31.532, A)).

De technische briefing voor de Eerste Kamercommissie van Economische Zaken (EZ) over toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen vond plaats op 31 oktober 2017.


Kerngegevens

begonnen

12 december 2013

titel

Mestbeleid

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-463] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-463] documenten