Veel vragen Eerste Kamer over nieuwe JeugdwetDe vaste commissie voor VWS van de Eerste Kamer heeft op 23 december het voorlopig verslag vastgesteld van het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet. De meeste van de twaalf fracties in de Eerste Kamer hebben in het 38 pagina's tellende document vragen aan de regering. De regering is gevraagd uiterlijk 10 januari 2014 te reageren. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kan, onder voorbehoud van tijdige en adequate antwoorden, begin 2014 plaatsvinden.

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Jeugdwet is een stelselwijziging en regelt dat de verantwoordelijkheid voor de hulp aan jeugdigen en hun ouders in belangrijke mate bij gemeenten komt te liggen. Het is een van de belangrijke decentralisatievoorstellen van dit kabinet. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2013 ingestemd met het wetsvoorstel.


Deel dit item: