Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130034 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad

- Mededelingen en informatie

Het verslag van de JBZ-Raad, in het bijzonder ten aanzien van Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (E110054) en Huwelijksvermogensrechtelijke regimes (E110016) / geregistreerde partnerschappen (E110017) wordt voor kennisgeving aangenomen.

De commissie neemt de antwoordbrief (kamerstuk 33667, D) van Europarlementariƫr mw. A. McIntyre, rapporteur inzake de ontwerprichtlijn valsemunterij (COM(2013) 42, zie dossier E130034) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren