Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- 33622

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 4 maart 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer