T01814

Toezegging SER-advies arbeidsmigratie (33.475)De minister van SZW zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, de kabinetsreactie op het SER-advies over arbeidsmigratie ook aan de Eerste Kamer aanbieden.


Kerngegevens

Nummer T01814
Status voldaan
Datum toezegging 5 november 2013
Deadline 1 april 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsaanbod
arbeidsmigratie
arbeidsparticipatie
Kamerstukken Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33.475)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 6-10- blz. 63

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Er zijn demografische ontwikkelingen waarvoor wij onze ogen niet kunnen sluiten. De tekorten op de arbeidsmarkt zullen steeds zichtbaarder worden, ook al hebben wij nu nog met een recessie te maken. Ik wil de minister niet uitlokken om daarover nu een uitgebreid exposé te geven. Hij heeft de WRR om een visie gevraagd. Ik verzoek hem om de betreffende kabinetsreactie ook naar onze Kamer te sturen. Dan kunnen wij daarover spreken.

Handelingen I 2013-2014, nr. 6-10- blz. 66

Minister Asscher:

Mevrouw Strik zei dat wij bij dat bredere debat, nu wij dat per ongeluk toch voeren, ook moeten kijken naar demografische ontwikkelingen. Zij vroeg om de kabinetsreactie op het SER-advies over arbeidsmigratie te delen. Vanzelfsprekend doe ik dat graag. Prima.


Brondocumenten


Historie