Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer zal per brief worden geïnformeerd op welke wijze de regering de toegezegde legislatieve terughoudendheid ten aanzien van de BES zal waarborgen (31.954) (T01157)

- T01157

Brief van de minister van BZK van 19 december 2013 (33750 IV, H) inzake Overzicht wetgeving BES-eilanden

De commissie bespreekt het overzicht van voorgenomen wetgeving dat is opgenomen in de brief.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman