Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- 33674

Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33684 (Jeugdwet), plenair te behandelen op 11 februari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer