Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Europese Zaken (EUZA) van 4 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
Mondelinge terugkoppeling Europese Parlementaire Week

De leden Backer (D66), Kneppers-Heijnert (VVD) en Van der Linden (CDA) doen mondeling verslag van hun deelname aan de Europese Parlementaire Week van 20-22 januari jl. in Brussel.

-
Planning behandeling van het nationaal hervormingsprogramma en het nationaal stabiliteitsprogramma in het kader van het Europees Semester 2014

De commissies bespreken de behandeling van het Europees semester in de Eerste Kamer. Via de Voorzitter hebben zij van de regering vernomen dat de beoogde datum om het nationale hervormingsprogramma en het nationale stabiliteits- en convergentieprogramma vast te stellen 25 april 2014 is. Zij stellen vast dat in dat geval debat over deze programma's voor het moment van inzenden bij de Europese Commissie niet mogelijk is. De commissies besluiten een brief te schrijven over de timing van deze stukken in het licht van de controlerende rol van de Kamer en te informeren of hiervoor een oplossing denkbaar is. Voorts overwegen zij een mondeling overleg te houden met de ministers van Financiën en Economische Zaken op 8 april op basis van tot dan beschikbare stukken en een plenair debat in juni 2014 naar aanleiding van het verschijnen van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren