Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De commissie besluit naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg (31571, V) de toezegging als niet voldaan te beschouwen. Het lid Koffeman (PvdD) zal een inbreng aanleveren voor een brief aan de regering, waarin wordt aangegeven waarom de leden van een aantal fracties van mening zijn dat niet aan de toezegging is voldaan. Een conceptbrief zal worden rondgestuurd per mail opdat fracties zich desgewenst bij de opmerkingen kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer