Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Europese Zaken (EUZA) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
Conceptbrief aan de ministers van Financiën en Economische Zaken over het tijdplan van behandeling van het nationaal stabiliteits- en convergentieprogramma en het nationaal hervormingsprogramma

De commissies stellen de ambtelijk voorbereide conceptbrief vast.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren