Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622)

- 33622

Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers-Heijnert), PvdA (Koning), CDA (Hoekstra), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Reuten), GroenLinks (Vos) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer