Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg (33.674)

- Voorhang in verband met gebruik BSN in de jeugdzorg

Brief van 10 december 2013 (31839, C) inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg etc. in verband met het gebruik van het BSN in de jeugdzorg

De commissie besluit geen vragen te stellen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het BSN in de jeugdzorg (31839, A en bijlage).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer