Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet vierde tranche Awb (31.124)

- T01015

evaluatie artikel geldschulden vóór 2016, bijvoorbeeld in 2013 (29.702/31.124/31.700 VI)

De commissie neemt het evaluatierapport inzake de geldschuldentitel in de Awb en de bijbehorende aanbiedingsbrief van de minister van Veiligheid en Justitie voor kennisgeving aan, en besluit de status van toezegging T01015 te wijzigen in voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren