Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII)

-
T01791

Gevolgen cultuurbezuinigingen voor de cultuursector (33.750 VIII)

De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks stellen vast dat hun vragen niet zijn beantwoord in de brief van de minister van OCW d.d. 17 maart 2014 (33750 VIII, F). Zij willen deze vragen graag alsnog beantwoord zien. De leden van de fracties van SP en OSF sluiten zich bij dit standpunt aan. De staf zal daartoe een conceptbrief opstellen, waarbij de leden van de overige fracties tot vrijdag 28 maart 2014, 10:00 uur, gelegenheid hebben om aan te geven of zij zich hierbij aansluiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman