Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Aanwezigheid Rijksdienst CN bij interdepartementaal juristenoverleg (33.400 IV) (T01749)

- T01749

Aanwezigheid Rijksdienst CN bij interdepartementaal juristenoverleg (33.400 IV)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman