Parlementaire delegatie naar conferentie in AtheneEen delegatie uit de Eerste Kamer en Tweede Kamer neemt donderdag 3 en vrijdag 4 april deel aan de interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie in Athene. De organisatie van de conferentie is in handen van het Parlement van Griekenland, het land dat momenteel het EU-Raadsvoorzitterschap bekleedt.

De delegatie bestaat uit de volgende leden:

  • Angelien Eijsink (Tweede Kamer, PvdA, delegatieleider)
  • Frank van Kappen (Eerste Kamer, VVD)
  • Arjan Vliegenthart (Eerste Kamer, SP)
  • Ronald Vuijk (Tweede Kamer, VVD)

EU Battlegroups

Op initiatief van de Nederlandse delegatie zal tijdens de conferentie worden gesproken over de parlementaire besluitvorming in de EU-landen over het uitzenden van de zogenoemde EU Battlegroups. Dit zijn de ‘rapid response’ militaire eenheden die EU-landen afwisselend leveren ten behoeve van de inzet tijdens crises in Europa en daarbuiten. Er bestaan grote verschillen per land, waardoor het in de praktijk tot dusver niet mogelijk is gebleken om zo’n EU Battlegroup binnen 5 tot 10 dagen in te zetten, zoals op papier de bedoeling is. Ten behoeve van deze discussie heeft de Nederlandse delegatie een ‘position paper’ opgesteld.

Oekraïne en het Midden-Oosten

Op de agenda van de conferentie staat verder onder meer een gedachtewisseling met Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Ook zal worden gesproken over de situatie in Oekraïne, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten en over de maritieme samenwerking op het gebied van veiligheid op zee.

Het is de vierde keer dat deze halfjaarlijkse interparlementaire conferentie wordt gehouden. In het voorjaar van 2016 is de conferentie in Den Haag, omdat Nederland in die periode het EU-raadsvoorzitterschap zal bekleden.


Deel dit item: