Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees semester 2014 (CVII)

-
Rondvraag

Als input voor een evaluatie tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken van het mondeling overleg met de minister van Financiën hedenmiddag over het Stabiliteitsprogramma 2014 en het Nationaal Hervormingsprogramma 2014, worden door de woordvoerders reeds enkele opmerkingen gemaakt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren